Премахват незаконен строеж край село Българево - dobrich.utre.bg

Премахват незаконен строеж край село Българево

31 август 2017, 16:34 | dobrichutre.bg
  • Снимка:
    РИОСВ-Варна

Разрешението за строеж впоследствие не е подновявано

След извършена проверка по документи и представена информация от община Каварна се установи, че строежът се извършва в поземлен имот № 029111 (нов № 07257.29.111) по плана на землището на с. Българево. Той попада в защитена зона за опазване на дивите птици BG 0002051 „Калиакра“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG 0000573 „Комплекс Калиакра“, съобщават от РИОСВ Варна. Имотът е в урбанизирана територия и за него има Разрешение за строеж № 67/04.09.2012 г., издадено от главния архитект на общината на две физически лица. Разрешението е за строително- монтажни работи по одобрен проект за обект „Административна обслужваща сграда“ със застроена площ 132,4 кв. м. 
Тъй като разрешението за строеж е издадено през 2012 г., то  губи правно действие, защото   в продължение на 3 г. от издаването му не е започнало строителство. Разрешението за строеж впоследствие не е подновявано.
  Във връзка с констатираното закононарушение днес предстои съвместна проверка на място с представители на община Каварна, РИОСВ – Варна и РПУ – Каварна.След изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, ще се предприемат административно- наказателни действия от компетентните органи, включително премахване основите на строежа и възстановяване на терена.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Мисия Каварна