„Заедно учим, творим и играем“ ще обедини деца от различни етноси - dobrich.utre.bg

„Заедно учим, творим и играем“ ще обедини деца от различни етноси

17 ноември 2017, 14:18 | dobrichutre.bg
  • Снимка:
    Община Добрич

Дейностите по проекта обхващат работа със 184 деца и ученици

Община град Добрич  е  бенефициент  на  проект „Заедно учим, творим и играем“ , който е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Дейностите по Проекта стартираха през месец октомври и обхващат работа със 184 деца и ученици от ОУ „ Христо Смирненски“, Обединено училище „ Йордан Йовков“  и  ДГ № 32 „ Зорница“. Продължителността на проекта е от 2017 до 2019 г. и е на стойност 38 150,00 лева. Проектът цели: Създаване на условия за равен достъп до качествено образование и за преодоляване на сегрегацията на децата и учениците от етническите малцинства чрез повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Той ще допринесе за разширяване на възможностите за социализация и подобряване на образователните резултати на децата от предучилищните групи в детската градина и учениците от начален етап в училищата, които не владеят добре български език, чрез допълнителни занимания по български език. Ще насърчи и общуването и съвместните изяви между деца и ученици в интеграционна и мултикултурна среда чрез взаимно опознаване на децата от различни етноси, съхраняване и развиване на културната им идентичност. Основните дейности заложени в Проекта са свързани с: Овладяването на българския книжовен език от деца и ученици от етническите малцинства; Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурно образование;

Осигуряване на допълнителна работа с ученици и деца от етническите малцинства - тематично лятно училище, както и обучения, семинари, кръгли маси  с учители.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Мисия Добрич