62.3% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет - dobrich.utre.bg

62.3% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет

31 януари 2018, 11:01 | dobrichutre.bg
  • Снимка:
    pixabay.com

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2017 година

През 2017 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави - членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 132 обикновени домакинства и 234 лица, а за страната анкетираните са 4 194 домакинства и 9 271 лица на възраст 16 - 74 навършени години, съобщават от ТСБ В Добрич.

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че 62.3% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет, като е отбелязан спад от 3.3 процентни пункта спрямо предходната година.  В България 67.3% от домакинствата имат интернет в домовете си.

При регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано намаление от 3.3 процентни пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично, а в сравнение с     2010 г. - ръст от 21.0 процентни пункта. През 2017 г. в област Добрич 54.5% от населението на възраст 16 - 74 навършени години използва редовно интернет, т.е. „сърфират в мрежата“ всеки ден или поне веднъж седмично. Това отрежда 19-та позиция на областта по този показател, докато на първа са жителите на област София (столица).

Мъжете и жените в областта проявяват приблизително еднаква активност в редовното ползване на интернет - съответно 54.5 и 54.6 %. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 88.1% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при само 27.3% от лицата с основно или по-ниско образование.

През 2017 г. делът на  Добруджанци, използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление е 27.6%, като за страната този показател е 20.7%. Най-много са лицата,  получавали информация от интернет страница или уебсайт на публичната администрация, следван от изтеглилите формуляри от официална интернет страница и изпратилите попълнени формуляри. Използването на онлайн административни услуги от лицата отрежда трето място на област Добрич в страната, като пред нас са само жителите на областите Монтана и София (столица).

Редовните интернет потребители най-често използват глобалната мрежа с цел комуникация. Почти всички посочват, че използват интернет за телефонни или видеоразговори, участие в социални мрежи, изпращане/получаване на е-поща или споделяне на собствено създадено съдържание (текст, снимки, музика, видео) в уебсайт. Най-популярната социална мрежа у нас е Facebook. Глобалната мрежа се използва също така за достъп до информация - четене на онлайн вестници, новини, списания, търсене на информация, свързана със здравето, или намиране на информация за стоки или услуги. По-малка част от използващите интернет публикуват мнения по обществени или политически въпроси в уебсайтове, участват в онлайн анкети или гласувания, търсят и кандидатстват за работа, участват в професионални онлайн мрежи. Използването на складовото пространство в интернет за съхранение на документи, снимки, музика, видео или други файлове също е доста разпространено сред лицата.

През текущата година за първи път в изследването се наблюдава т.нар. споделена икономика, която включва използването и споделянето на ресурси между частни лица като места за настаняване (стая, апартамент, вила и др.) и превозни средства (напр. пътуване с кола). Резултатите показват, че част от лицата, използващи интернет през последната година, са наемали жилище от друго частно лице чрез специализирани платформи за споделено настаняване като Airbnb или чрез социални мрежи. Някои са се възползвали и от предлагането на споделено пътуване. Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Мисия Добрич