Ремонтират по проект детска градина "Дора Габе" в Шабла - dobrich.utre.bg

Ремонтират по проект детска градина "Дора Габе" в Шабла

10 февруари 2018, 09:48 | dobrichutre.bg
  • Снимка:
    DobrichUtre.bg

За 1,2 млн. лева

Кметът на община Шабла, Мариян Жечев, подписа през седмицата в София договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез който ще се финансира проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“.

Проектът има за цел да се осигури надеждна и трайна хидроизолация на покрива, да се подобри топлотехническата характеристика на цялата сграда, да се разшири функционалния спектър от дейности, да се поднови технологичното и подвижно обзавеждане и да се оптимизира архитектурен образ, предвид предназначението на сградата.

Инвестиционният проект предвижда изпълнението на строително-монтажни работи, оборудване и обзавеждане, в т.ч:
– цялостна реконструкция на покривната конструкция и покривното покритие, цялостна топлоизолация на обекта – фасадни и покрив;
– частично преустройство и реновация на сградата;
– нова вертикална планировка в двора на детската градина;
– реновация на оградите на двора;
– обзавеждане в сградата на детската градина;
– ново обзавеждане и оборудване на дворното пространство с обособяване на 6 бр. детски площадки, спортен сектор и амфитеатър на открито;

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на   1 247 377,18 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Добруджанци