Лицата с намалена работоспособност ползват данъчно облекчение - dobrich.utre.bg

Лицата с намалена работоспособност ползват данъчно облекчение

22 март 2018, 12:04 | dobrichutre.bg
  • Снимка:
    DobrichUtre.bg

Това съобщават от НАП

Лицата с 50  и над 50 на сто намалена работоспособност могат да ползват  данъчно облекчение и през 2018 година. Тези от тях, които декларират доходите си пред Националната агенция за приходите за предходната 2017 година, имат възможност да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лева. Ако те са получили доход от 10000 лева през изминалата година, имат право да намалят данъчната основа с 7920 лева и да заплатят 10% данък само върху остатъка от 2080 лева. Това данъчно облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, а така също и за годината, в която изтича срокът на валидност на експертното решение. При подаването на годишната си декларация лицата с намалена работоспособност трябва задължително да приложат и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. От това данъчно облекчение се ползват и лицата с намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем, като те  дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7 920 лв. от всички източници на доходи на лицето. От НАП напомнят, че  данъчни облекчения могат да се ползват при условие, че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение  публични задължения към датата на подаване годишната данъчна декларация.

Допълнителна информация за декларирането и плащането на данъци заитересованите лица могат да получат на  телефона на информационния център на НАП 0700 18 700.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Парите