Здравните инспектори от РЗИ отново ще протестират - dobrich.utre.bg

Здравните инспектори от РЗИ отново ще протестират

20 април 2018, 15:18 | dobrichUtre.bg
  • Снимка:
    DobrichUtre.bg

Искат още увеличение на заплатите

Служители от Регионалните здравни инспекции в страната, подкрепени от синдикалните структури по места излизаме на 23 април на национален протест в София

като част от Застъпническа кампания за справедливо и достойно заплащане на труда и за провеждане на структурни реформи. Основните искания в декларацията, която ще бъде внесена в Министерство на здравеопазването са:

За да се компенсира 9 годишното подценяване на проблемите на заплащането на труда в Регионалните здравни инспекции, основните възнаграждения на експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции, експертни длъжности със спомагателни функции,  технически длъжности да се повишат без забавяне от 1 май 2018 г. с не по-малко 20% или с конкретна твърда сума. Поради недостатъците на нормативната уредба в момента, която ограничава възможностите за повишение на основните заплати, това да се извърши с ПМС (Постановление на МС). Заплатите на служителите в РЗИ да се обвържат с икономически показател (средна работна заплата, минимална работна заплата и др.), за което в бюджета на РЗИ за всяка година да се предвидят средства, като се създаде механизъм за гарантиране недопускането на работещите в РЗИ системата да стъпят отново на нивото на минималната работна заплата за страната.

Създаване на Класификатор на длъжностите за работещите в системата на РЗИ, за промяна на индивидуалните основни месечни заплати и начина за оценяване работата на служителите, за по-добра кадрова обезпеченост и структурни промени, които да отговарят на специфичните функции на системата, съпроводени с намаляване на ръководния състав.

Същия ден в Министерски съвет ще бъде внесено писмо с подписите на служители от 20 регионални здравни инспекции с искания за промяна в наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Според неговия автор старши експертът в РЗИ-Смолян Светлана Стефанова, сегашната система за заплащане не само че не допринася за осигуряване на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд, но и НЕ мотивира служителите, поради финансовите ограничения, съпровождащи нейното въвеждане и пожелателния характер на текстовете за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Настоява се за бързи и адекватни мерки за унифициране правилата за определяне заплатите на държавните служители, така че да се изкорени несправедливото определяне на трудовото възнаграждение, съществуващо към настоящия момент не само в системата на РЗИ, а и в други структури  на държавната администрация.

Настояваме също представители на РЗИ да вземат участие в работната група за обсъждане на промените в Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Служителите на здравните инспекции, които няма да могат да пътуват до София, ще подкрепят своите колеги със символичен протест пред инспекциите по места в обедната почивка от 12.00 до 12.30 часа.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета