През 2017-та година в област Добрич са регистрирани 1 405 родени деца - dobrich.utre.bg

През 2017-та година в област Добрич са регистрирани 1 405 родени деца

09 май 2018, 13:13 | dobrichUtre.bg
  • Снимка:
    pixabay.com

По този показател се нареждаме на осемнадесето място в страната

През 2017 г. в област Добрич са регистрирани 1 405 родени деца, като от тях      1 400 (99.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 66 деца, или с 4.5%, съобщават от ТСБ в Добрич.

Коефициентът на обща раждаемост в област Добрич през 2017 г. е 7.9‰, а през предходните 2015 и 2016 г. той е бил съответно 8.1 и 8.2‰. Този показател за страната е 9.0‰,

Броят на живородените момчета (712) е с 24 по-голям от този на живородените момичета (688), или на 1 000 живородени момчета се падат 966 момичета.

В градовете и селата живородени са съответно 950 и 450 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 7.8‰, а в селата - 8.2‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен - 12.5‰, София (столица) - 10.3‰, Стара Загора и Пловдив - по 9.6‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово и Видин - по 6.5‰. Област Добрич по този показател се нарежда на осемнадесето място. Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2016 г. е 10.1‰ по данни на Евростат.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2017 г. средният брой живородени деца от една жена в област Добрич е 1.51. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.30 деца, а през 2016 г. - 1.53 деца. За страната този показател е 1.56 деца през 2017 година.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се запазва на 25.6 години като през 2016 година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.0 години за област София (столица) до 23.1 години за област Сливен.

През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 896, а делът им е 64.0% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (70.7%) е по-висок отколкото в градовете (60.8%). За повечето извънбрачни раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Видин (78.3%) и Враца (73.3%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Разград (48.6%), Благоевград (44.2%) и Кърджали (35.7%).


 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Добруджанци