44 553 зрители са посетили театрите в областта през 2017 година - dobrich.utre.bg

44 553 зрители са посетили театрите в областта през 2017 година

19 юни 2018, 11:41 | dobrichUtre.bg
  • Снимка:
    DobrichUtre.bg

Основни данни за културата в област Добрич през 2017 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

 Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 

 Музеи

Към 31.12.2017 г. в страната действат 191 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, в област Добрич те са 6.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 241 хил. фондови единици. През 2017 г. броят на културните ценности нараства с 1.8% в сравнение с 2016 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2017 г. техният брой е 7 515. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 455 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2017 г. са 212 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 20.0%. Приблизително една пета от тях (41 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Посещенията на чужденци в музеите намаляват с 61.8% в сравнение с предходната година, като достигат 47 хиляди.

Общият персонал на музеите през 2017 г. е 76, като намалява с 5.0% в сравнение с 2016 година. 

 

 Сценични изкуства

През 2017 г. в действащите 2 театъра в област Добрич са организирани 370 представления, посетени от 44 553 зрители. В сравнение с 2016 г. представленията нарастват с 3.4%, а посещенията - със 7.0%. Средният брой посетители на едно представление е 120 души, при 116 души през 2016 година. Гледаните постановки са 21, от които 66.7% на български автори.

През 2017 г. в област Добрич развиват дейност 3 музикални колектива,  като представленията на тези колективи са 62, а посещенията са 26 800.

 

 Библиотеки

Ежегодно НСИ провежда изследване, което обхваща библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Библиотечният фонд в нашата област според това изследване през 2017 г. се състои от 398 хил. библиотечни документа. Регистрираните читатели са 3 552, което е със 7.6% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките се увеличават (с 15.3%) и достигат 73 хиляди през 2017 година. Заетият библиотечен фонд общо възлиза на 57 378 библиотечни единици, като за дома са заети 46 795 библиотечни единици, а заетите книги са 54 787.  Заетият библиотечен фонд средно на един читател, намалява от 17 броя през 2016 г. на 16 броя през 2017 година

С най-висок дял от общия библиотечния фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 90.3% (359 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, патенти и стандарти, и микроформи) – 23 хил. и продължаващите издания (15 хиляди). В сравнение с 2016 г. броят на книгите нараства с 0.3% (1 252).


Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

 Кина

През 2017 г. прожекциите в област Добрич са 3 299 и са посетени от 45 257 зрители. В сравнение с 2016 г. броят на прожекциите в кината се увеличава с 42.0%, а ръста на посещенията в тях с 14.9%.

Прожектирани са 209 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 15 български, 48 европейски, 139 от САЩ и 7 от други страни.

Най-голям е броят на кината в Югозападния район - 21 със 181 хил. прожекции, посетени от 2.9 млн. зрители. В столицата функционират 16 кина със 102 екрана, в които са прожектирани 3 354 филма.

 

 Радиопрограмна и Телевизионна програмна дейност дейност

     През 2017 г. радиооператорите от област Добрич са излъчили 3 217 часа радиопредавания, което е с 1.1% по- малко в сравнение с 2016 година. Телевизиите в областта с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 5 365 часа.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Животът