Подбират кандидати от Каварна за съдебни заседатели в Окръжен съд - Добрич - dobrich.utre.bg

Подбират кандидати от Каварна за съдебни заседатели в Окръжен съд - Добрич

06 юли 2018, 10:06 | dobrichUtre.bg
  • Снимка:
    DobrichUtre.bg

Обявена е процедура

Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и Решение № 470 по Протокол № 35 от 12.06.2018 г. обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич

  

Изисквания към кандидатите

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години,

- имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

- имат завършено най-малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му;

- не страдат от психически заболявания;

- не са съдебни заседатели в друг съд;

- не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;

- не участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.

 

Необходими документи

Кандидатите подават в срок до 20.07.18 г. в деловодството на Общински съвет - Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж III, стая 301 следните документи:

1.заявление по образец (приложение № 1);

2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт  на две лица, към които Общинският съвет - Каварна може да се обръща за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие;

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Мисия Каварна